کور پاڼه / ویډیو / افغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونه
special

افغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونه

افغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونهافغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونه

دا هم وګورئ

Untitled

په کم عمرۍد نجونو د واده زیانونه

په کم عمرۍد نجونو د واده زیانونه