کور پاڼه / ویډیو / افغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونه
special

افغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونه

افغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونهافغان مخ پر وده دفاعي او امنیتي ځواکونه

دا هم وګورئ

sad

د ولسمشر خبري کلیپ

د ولسمشر خبري کلیپ