کور پاڼه / ویډیو / ۱۸ کلنه ،خود نړۍ تر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ
Untitled

۱۸ کلنه ،خود نړۍ تر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ

۱۸ کلنه خوتر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ

دا هم وګورئ

ad

د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر لغمان ته

د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر لغمان ته