کور پاڼه / ویډیو / دنړۍ تر ټولو ټیټه جوړه مو لیدلې؟
shurt - Copy

دنړۍ تر ټولو ټیټه جوړه مو لیدلې؟

دغه ښځه او خاوند تر منځ که څه هم واټن زیات و؛خو بیا هم دهڅو په نتیجه کې یوځاې شول.

دلته یې وګورئ…

دا هم وګورئ

Untitled

۱۸ کلنه ،خود نړۍ تر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ

۱۸ کلنه خوتر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ