کور پاڼه / ویډیو / ۱۸ کلنه ،خود نړۍ تر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ
Untitled

۱۸ کلنه ،خود نړۍ تر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ

۱۸ کلنه خوتر ټولو کوچنۍ پنځه کیلو جینۍ

دا هم وګورئ

Snapshot

داسې زړه مو پخوا لیدلی ؤ؟

دالله ج خلقت کې انسان له نوي پیښو سره مخ کیږي چې یو یې داده. …